معنی و ترجمه کلمه aggressive به فارسی aggressive یعنی چه

aggressive


تجاوزکارانه ،حمله ور،پرخاشگر،متجاوز،مهاجم ،پرپشتکار،پرتکاپو،سلطه جو
علوم نظامى : تهاجمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها