معنی و ترجمه کلمه agonist muscle به فارسی agonist muscle یعنی چه

agonist muscle


ورزش : عضله موافق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها