معنی و ترجمه کلمه agreed point به فارسی agreed point یعنی چه

agreed point


نقطه قراردادى
علوم نظامى : نقطه پيش بينى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها