معنی و ترجمه کلمه agreed to به فارسی agreed to یعنی چه

agreed to


پذيرفته ،قبول شده ،موردموافقت واقع شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها