معنی و ترجمه کلمه agribusiness به فارسی agribusiness یعنی چه

agribusiness


تجارت محصولات کشاورزى
بازرگانى : کار و کسب کشاورزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها