معنی و ترجمه کلمه agriculturalist به فارسی agriculturalist یعنی چه

agriculturalist


دانشجوى دانشکده ء کشاورزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها