معنی و ترجمه کلمه ahead به فارسی ahead یعنی چه

ahead


پيش ،درامتداد حرکت کسى ،روبجلو،سربجلو
ورزش : داراى امتياز بيشتر
علوم نظامى : پيش
علوم دريايى : به جلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها