معنی و ترجمه کلمه ailment به فارسی ailment یعنی چه

ailment


(طب )بيمارى مزمن ،درد،ناراحتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها