معنی و ترجمه کلمه air blast transformer به فارسی air blast transformer یعنی چه

air blast transformer


الکترونيک : مبدل بادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها