معنی و ترجمه کلمه air brake pressurizer به فارسی air brake pressurizer یعنی چه

air brake pressurizer


علوم مهندسى : فشرنده هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها