معنی و ترجمه کلمه air command به فارسی air command یعنی چه

air command


يکان هوايى ،فرماندهى نيروى هوايى ،(امر ).فرماندهى نيروى هوايى
علوم نظامى : فرماندهى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها