معنی و ترجمه کلمه air cooled transformer به فارسی air cooled transformer یعنی چه

air cooled transformer


الکترونيک : مبدل هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها