معنی و ترجمه کلمه air defense direction center به فارسی air defense direction center یعنی چه

air defense direction center


علوم نظامى : مرکز هدايت اتش پدافند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها