معنی و ترجمه کلمه air density به فارسی air density یعنی چه

air density


غلظت هوا
علوم نظامى : چگالى هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها