معنی و ترجمه کلمه air exhausting plant به فارسی air exhausting plant یعنی چه

air exhausting plant


معمارى : دستگاه خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها