معنی و ترجمه کلمه air ground liaison code به فارسی air ground liaison code یعنی چه

air ground liaison code


علوم نظامى : کدهاى ارتباطى زمينى و هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها