معنی و ترجمه کلمه air insulation به فارسی air insulation یعنی چه

air insulation


الکترونيک : نارساناگرى با هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها