معنی و ترجمه کلمه air permeability به فارسی air permeability یعنی چه

air permeability


هوا تراوى ،نفوذپذيرى( در مورد هوا)
معمارى : نفوذپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها