معنی و ترجمه کلمه air raid reporting control ship به فارسی air raid reporting control ship یعنی چه

air raid reporting control ship


علوم نظامى : گشتى کنترل کننده گزارش حملات هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها