معنی و ترجمه کلمه air refueling به فارسی air refueling یعنی چه

air refueling


سوختگيرى هوايى
علوم نظامى : تجديد سوخت در هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها