معنی و ترجمه کلمه air relief cock به فارسی air relief cock یعنی چه

air relief cock


علوم مهندسى : مجراى تهويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها