معنی و ترجمه کلمه air target material program به فارسی air target material program یعنی چه

air target material program


علوم نظامى : برنامه تهيه اماد براى تک به هدفهاى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها