معنی و ترجمه کلمه air transportable sonar (ats) به فارسی air transportable sonar (ats) یعنی چه

air transportable sonar (ats)


سونار مخصوص هواپيما،سونار قابل حمل با هواپيما
علوم نظامى : سونار قابل حمل هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها