معنی و ترجمه کلمه air-cooled oil-cooler به فارسی air-cooled oil-cooler یعنی چه

air-cooled oil-cooler


علوم هوايى : نوعى خنک کننده روغن که از جريان هوا براى خنک کردن روغن استفاده ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها