معنی و ترجمه کلمه air-core chuke به فارسی air-core chuke یعنی چه

air-core chuke


علوم مهندسى : پيچک با هسته هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها