معنی و ترجمه کلمه air-plane به فارسی air-plane یعنی چه

air-plane


هواپيما،طياره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها