معنی و ترجمه کلمه air-valve به فارسی air-valve یعنی چه

air-valve


عمران : سوپاپ هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها