معنی و ترجمه کلمه air به فارسی air یعنی چه

air


دم ذوب کارى ،هواى دم ،فضا،هوايى ،هر چيز شبيه هوا(گاز،بخار)،نسيم ،جريان هوا،نفس ،شهيق ،استنشاق ،(مج ).نما،سيما،اوازه ،اواز،اهنگ ،بادخور کردن ،اشکار کردن
علوم مهندسى : هوا
عمران : هوا
بازرگانى : هوايى
ورزش : پاس هوايى
علوم هوايى : هوا
علوم نظامى : هواپيمايى نيروى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها