معنی و ترجمه کلمه airborne battlefield به فارسی airborne battlefield یعنی چه

airborne battlefield


ميدان رزم هوابرد
علوم نظامى : عمليات هوابرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها