معنی و ترجمه کلمه airborne lift به فارسی airborne lift یعنی چه

airborne lift


تناژيکان هوابرد
علوم نظامى : بار هوابرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها