معنی و ترجمه کلمه airborne radiation thermometer(a.r.t.) به فارسی airborne radiation thermometer(a.r.t.) یعنی چه

airborne radiation thermometer(a.r.t.)


ميزان الحراره تشعشعى هوابرد،(نصب روى هواپيما)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها