معنی و ترجمه کلمه airborne radio relay به فارسی airborne radio relay یعنی چه

airborne radio relay


سيستم راديو رله هوابرد،(نصب شده روى هواپيما)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها