معنی و ترجمه کلمه airbreathing missile به فارسی airbreathing missile یعنی چه

airbreathing missile


علوم نظامى : موشک مکنده هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها