معنی و ترجمه کلمه aircraft arresting hook به فارسی aircraft arresting hook یعنی چه

aircraft arresting hook


علوم هوايى : مجموعه قطعاتى که براى گرفتن سرعت يا کاهش اندازه حرکت يا گشتاور هواپيما در فرود معمولى يا اضطرارى باان درگير ميشوند
علوم نظامى : قلاب مهار هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها