معنی و ترجمه کلمه aircraft block speed به فارسی aircraft block speed یعنی چه

aircraft block speed


سرعت خالص هواپيما
علوم نظامى : سرعت هواپيما از نظر تئوريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها