معنی و ترجمه کلمه aircraft defective به فارسی aircraft defective یعنی چه

aircraft defective


هواپيماى معيوب
علوم نظامى : هواپيمايى که به علت نقص فنى نتواند پرواز کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها