معنی و ترجمه کلمه aircraft specification به فارسی aircraft specification یعنی چه

aircraft specification


علوم هوايى : خصوصيات هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها