معنی و ترجمه کلمه aircraft turn around به فارسی aircraft turn around یعنی چه

aircraft turn around


علوم نظامى : اماده کردن هواپيما براى پرواز يا اجراى عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها