معنی و ترجمه کلمه airfield traffic به فارسی airfield traffic یعنی چه

airfield traffic


عبور و مرور فرودگاه
علوم نظامى : عبور و مرور در فرودگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها