معنی و ترجمه کلمه airfield به فارسی airfield یعنی چه

airfield


فرودگاه
علوم هوايى : فرودگاه
علوم نظامى : فرودگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها