معنی و ترجمه کلمه airfoil به فارسی airfoil یعنی چه

airfoil


مقطع ايروديناميکى
علوم هوايى : جسم ايروديناميکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها