معنی و ترجمه کلمه airless solid injection به فارسی airless solid injection یعنی چه

airless solid injection


علوم مهندسى : تزريق بدون کمپرسور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها