معنی و ترجمه کلمه akinetic seizures به فارسی akinetic seizures یعنی چه

akinetic seizures


حمله هاى فلجى( در صرع)
روانشناسى : حمله هاى فلجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها