معنی و ترجمه کلمه albedo به فارسی albedo یعنی چه

albedo


البيدو،نمار بازتاب
روانشناسى : نيروى بازتابش
زيست شناسى : توان بازتاب
نجوم : سپيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها