معنی و ترجمه کلمه albinism به فارسی albinism یعنی چه

albinism


(طب )سفيدى پوست ،عدم وجود رنگ دانه در بدن ،زالى
روانشناسى : زال تنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها