معنی و ترجمه کلمه alcoholic blackout به فارسی alcoholic blackout یعنی چه

alcoholic blackout


روانشناسى : ياد زدودگى الکلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها