معنی و ترجمه کلمه alcoholic dementia به فارسی alcoholic dementia یعنی چه

alcoholic dementia


روانشناسى : زوال عقل الکلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها