معنی و ترجمه کلمه ale-house به فارسی ale-house یعنی چه

ale-house


ابجوخانه ،محل ابجوفروشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها