معنی و ترجمه کلمه alert station به فارسی alert station یعنی چه

alert station


ايستگاه اماده باش
علوم نظامى : ايستگاه اعلام خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها