معنی و ترجمه کلمه alert station به فارسی alert station یعنی چه

alert station


ايستگاه اماده باش
علوم نظامى : ايستگاه اعلام خطر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها