معنی و ترجمه کلمه alga به فارسی alga یعنی چه

alga


( )pl.algae & algas(گ.ش ).جلبک ،خزه ء دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها